Dẫn đầu kim ngạch xuất khẩu trong 3 tháng đầu năm 2022 là nhóm hàng: Nguyên phụ liệu dệt may, da giày đạt 17,1 triệu USD, tăng 73,2%, chiếm 12% tỷ trọng xuất khẩu; tiếp đến là mặt hàng sản phẩm từ chất dẻo, đạt 16,1 triệu USD, tăng 115,7%, chiếm 11,3% tỷ trọng.
Trong 3 tháng đầu năm 2022, Việt Nam đã xuất khẩu các mặt hàng sang Myanmar: Phương tiện vận tải và phụ tùng; nguyên phụ liệu dệt may, da giày; sản phẩm từ chất dẻo; hàng dệt may; dây điện và dây cáp điện; máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng; điện thoại các loại và linh kiện; hóa chất; cà phê...trong đó một số đạt kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng khá cao: Phân bón tăng gấp hơn 10 lần; máy móc, thiết bị dụng cụ phụ tùng tăng 80,4%; sản phẩm hóa chất tăng 115,4%; sắt thép các loại tăng 278,9%; hóa chất tăng 177,6%; sản phẩm gốm sứ tăng 100,9%; cà phê tăng 90,1%.
Số liệu xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang Myanmar 3 tháng năm 2022

(Tính toán số liệu công bố ngày 7/4 của TCHQ)

 

Nguồn: VITIC