Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, tháng 11/2021 xuất khẩu hạt tiêu giảm 2,3% về khối lượng nhưng tăng 4,6% về kim ngạch và tăng 7% về giá so với tháng 10/2021. So với tháng 11/2020 cũng giảm mạnh 28,3% về lượng, nhưng kim ngạch và giá tăng tương ứng 26% và 75,8%, đạt 16.380 tấn, tương đương 75,92 triệu USD, giá trung bình 4.635 USD/tấn.
Tính chung cả 11 tháng năm 2021 xuất khẩu hạt tiêu giảm 7% về khối lượng, nhưng tăng 43,8% kim ngạch và tăng 54,6% về giá so với cùng kỳ năm 2020. Cụ thể, cả nước xuất khẩu 245.975 tấn hạt tiêu, thu về trên 867,17 triệu USD, giá trung bình đạt 3.525,4 USD/tấn.
Thị trường Mỹ tiêu thụ hạt tiêu của Việt Nam nhiều nhất, chiếm gần 22,4% trong tổng lượng vàchiếm 24% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hạt tiêu của cả nước, với 55.155 tấn, tương đương 208,92 triệu USD, giá trung bình 3.788 USD/tấn, tăng 6,9% về lượng, tăng 60,7% về kim ngạch và tăng 50,3% về giá so với cùng kỳ năm 2020.
Tiếp đến thị trường U.A.E đạt 15.206 tấn, tương đương 53,85 triệu USD, giá trung bình 3.541,2 USD/tấn, tăng 26,8% về lượng, tăng 96,6% về kim ngạch và tăng 55% về giá so với cùng kỳ năm 2020; chiếm trên 6% trong tổng lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu hạt tiêu của cả nước.
Xuất khẩu hạt tiêu sang thị trường Đức đạt 11.231 tấn, tương đương 49,44 triệu USD, giá 4.402 USD/tấn, tăng 9,8% về lượng, tăng 73% kim ngạch, giá tăng 57,5% so với cùng kỳ, chiếm 4,6% trong tổng lượng và chiếm 5,7% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hạt tiêu của cả nước.

Xuất khẩu hạt tiêu 11 tháng đầu năm 2021

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 14/12/2021 của TCHQ)

Xuất khẩu hạt tiêu 11 tháng năm 2021giảm về lượng, nhưng kim ngạch tăng mạnh


 

Nguồn: Vinanet/VITIC