Nhóm ngành hàng điện thoại các loại và linh kiện dẫn đầu kim ngạch xuất khẩu sang Ấn Độ. Trong tháng 11/2022 kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này đạt 96,8 triệu USD, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu 11 tháng năm 2022 lên 1,45 tỷ USD, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2021 và chiếm 19,8% tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang thị trường này.
Tiếp đến là nhóm ngành hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, trong tháng 11/2022 đạt trên 73,5 triệu USD, nâng kim ngạch xuất khẩu 11 tháng đầu năm 2022 đạt 947,2 triệu USD, tăng 26,2% và chiếm 12,9% tổng trị giá hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Ấn Độ.
Trong 11 tháng năm 2022, kim ngạch xuất khẩu một số nhóm mặt hàng có mức tăng trưởng so với cùng kỳ 11 tháng năm 2021: Kim loại thường khác và sản phẩm tăng 78,5%; giày dép các loại tăng 96%; xơ sợi dệt các loại tăng 80,1%; cà phê tăng 176%; thủy sản tăng 73,3%.
Ấn Độ là một trong những quốc gia có tốc độ tăng trưởng GDP cao nhất thế giới. Dân số Ấn Độ là khoảng 1,4 tỷ người với dung lượng thị trường lớn, tạo nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp các nước, trong đó có Việt Nam. Giống như các nước khác, kinh tế Ấn Độ cũng bị ảnh hưởng nặng bởi Covid 19 nhưng kinh tế đã dần phục hồi và lấy lại đà tăng trưởng trong năm 2021-22.
Số liệu xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang Ấn Độ 11 tháng năm 2022

(Tính toán số liệu công bố ngày 11/12 của TCHQ)

 
 

Nguồn: VITIC