Nhóm ngành hàng điện thoại các loại và linh kiện dẫn đầu kim ngạch xuất khẩu sang Ấn Độ. Trong tháng 12/2021 kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này đạt 76,7 triệu USD, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2021 lên 1,28 tỷ USD, giảm 5,8% và chiếm 20,5% tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang thị trường này.
Xuất khẩu nhóm ngành hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện trong tháng 12/2021 đạt trên 78,8 triệu USD, nâng kim ngạch xuất khẩu năm 2021 lên 828,9 triệu USD, giảm 6,01% và chiếm 13,2% tổng trị giá hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Ấn Độ.
Hàng hóa xuất khẩu sang Ấn Độ năm 2021 nhìn chung tăng kim ngạch so với năm 2020. Trong đó, xuất khẩu tăng khá ở các nhóm hàng như: Hóa chất tăng 162,4%; chất dẻo nguyên liệu tăng 231%; cao su tăng 138,1%; xơ sợi dệt các loại tăng 62,2%; than các loại 127,6%; sản phẩm mây, tre, cói thảm tăng 66,2%; sản phẩm từ chất dẻo tăng 81,9%; than tăng 127,6%.
Ngược lại, xuất khẩu lại sụt giảm ở một số nhóm sau: Sắt thép các loại giảm 10,1%; cà phê giảm 37,4%; chè giảm 32,3%.
 Số liệu xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang Ấn Độ năm 2021

(Tính toán số liệu công bố ngày 14/1 của TCHQ)

 

Nguồn: VITIC