Việt Nam nhập khẩu các mặt hàng: Vải; nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày; dược phẩm; xơ, sợi dệt các loại; bông các loại. Trong đó mặt hàng có kim ngạch nhập khẩu nhiều nhất là vải đạt 27,2 triệu USD, tăng 89% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 18,7% tỷ trọng nhập khẩu.
Tiếp theo là nhóm hàng nguyên phụ liệu, dệt, may da giày đạt 18,3 triệu USD, tăng 26%, chiếm 12,6% tỷ trọng nhập khẩu.
Dược phẩm và mặt hàng bông có kim ngạch nhập khẩu giảm so với cùng kỳ năm trước, giảm lần lượt 16,7% và 54,8%, với kim ngạch đạt 6,67 triệu USD và 1,75 triệu USD.
Số liệu nhập khẩu hàng hóa từ Pakistan 9 tháng đầu năm 2021

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 12/10/2021 của TCHQ)


 

Nguồn: VITIC