Tính chung trong 11 tháng năm 2021, lượng xăng dầu nhập khẩu đạt 6,36 triệu tấn, trị giá 3,69 tỷ USD, giảm 14,7% về lượng và tăng 25,6% về kim ngạch so với 11 tháng đầu năm 2020; giá trung bình 580 USD/tấn, tăng 183 USD/tấn so với giá nhập khẩu cùng kỳ năm trước.
Trong tháng 11/2021 kim ngạch nhập khẩu xăng dầu từ Malaysia giảm 13,19% về lượng và giảm 15% về kim ngạch so với tháng 10/2021, đạt 214.030 tấn, trị giá 149,48 triệu USD, giá trung bình 698,4 USD/tấn, giảm 15 USD/tấn.
Tính chung trong 11 tháng năm 2021, Malaysia là thị trường mà Việt Nam nhập khẩu xăng dầu nhiều nhất, chiếm 33,8% về lượng và 32,3% về tổng kim ngạch, đạt 2.150.710 tấn, trị giá 1,19 tỷ USD, giá trung bình 554 USD/tấn, tăng 194 USD/tấn so với 11 tháng năm 2020.
Thị trường lớn thứ 2 là Hàn Quốc, chiếm 22,5% về lượng và 23% về tổng kim ngạch, đạt 1.431.418 tấn, trị giá 851,4 triệu USD, giá trung bình 594 USD/tấn, tăng 177 USD/tấn so với 11 tháng năm 2020.
Tiếp sau đó là thị trường Singapore đạt 1.144.340 tấn, trị giá 669,12 triệu USD, giá trung bình 584 USD/tấn, tăng 202 USD/tấn so với giá nhập khẩu 11 tháng năm 2020, chiếm 18% về lượng và trị giá.
Nhập khẩu xăng dầu 11 tháng năm 2021
(Tính toán theo số liệu công bố ngày 12/12/2021 của TCHQ) 

Nguồn: VITIC