Sắt thép là nhóm hàng dẫn đầu về kim ngạch xuất khẩu sang Campuchia. Trong tháng 9/2021, kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này đạt 80,9 triệu USD, nâng kim ngạch xuất khẩu 9 tháng/2021 lên 719,5 triệu USD, tăng 15,1% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 20,3% tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang thị trường này.
Xuất khẩu hàng dệt may các loại sang Campuchia trong tháng 9 đạt 57,7 triệu USD, nâng kim ngạch xuất khẩu 9 tháng/2021 lên 511,2 triệu USD, tăng 18,9% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 14,4% tổng trị giá hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Campuchia.
Hàng hóa xuất khẩu sang Campuchia 9 tháng đầu năm 2020 nhìn chung tăng kim ngạch so với 9 tháng đầu năm 2020; trong đó, xuất khẩu tăng khá ở các nhóm hàng như: Phân bón các loại tăng 66,2%; xơ, sợi dệt các loại tăng 135,9%; hàng rau quả tăng 175,6%; thủy tinh và các sản phẩm thủy tinh tăng 612%.
Ngược lại, xuất khẩu lại sụt giảm ở một số nhóm sau: Clanhke và xi măng giảm 50,5%; sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ giảm 48,1%; kim loại thường khác và sản phẩm giảm 18,9%.

Số liệu xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang Campuchia 9 tháng đầu năm 2021

(Tính toán số liệu công bố ngày 12/10 của TCHQ)

 

Nguồn: VITIC