Riêng tháng 4/2024 kim ngạch đạt trên 45,64 triệu USD, tăng 17,4% so với tháng 3/2024, nhưng giảm 10% so với tháng 4/2023.
Ở chiều ngược lại, xuất khẩu hàng hóa sang New Zealand đạt trên 225,38 triệu USD trong 4 tháng đầu năm 2024, tăng 5,2% so với 4 tháng đầu năm 2023. Như vậy, tổng kim ngạch 2 chiều Việt Nam – New Zealand đạt trên 379,26 triệu USD, giảm gần 19% so với 4 tháng đầu năm 2023. Việt Nam xuất siêu sang thị trường New Zealand 4 tháng đầu năm 2024 đạt 71,5 triệu USD, trong khi 4 tháng đầu năm 2023 Việt Nam nhập siêu từ thị trường New Zealand đạt 39,47 triệu USD .
Trong 4 tháng đầu năm 2024 nhóm hàng Sữa và sản phẩm sữa nhập khẩu từ New Zealand đạt kim ngạch lớn nhất gần 87,33 triệu USD, chiếm 56,8% trong tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa các loại từ thị trường này, giảm 51% so với 4 tháng đầu năm 2023; riêng tháng 4/2024 nhập khẩu đạt trên 25,65 triệu USD, tăng 23,6% so với tháng 3/2024 nhưng giảm 13,6% so với tháng 4/2023.
Nhóm hàng rau quả nhập khẩu từ New Zealand đứng thứ 2 về kim ngạch đạt 14,96 triệu USD, chiếm 9,7% trong tổng kim ngạch, tăng 6,3%. Tiếp đến nhóm hàng Gỗ và sản phẩm gỗ đạt 12,06 triệu USD, chiếm 7,8% trong tổng kim ngạch, giảm 19,3%; Đáng chú ý, nhập khẩu sản phẩm hóa chất từ NewZealand chỉ đạt 2,93 triệu USD, chiếm 1,9%, nhưng tăng rất mạnh 103,9% so với cùng kỳ 2023.
Nhìn chung, hàng hóa nhập khẩu từ New Zealand trong 4 tháng đầu năm 2024 đa số giảm kim ngạch so với 4 tháng đầu năm 2023.

Nhập khẩu hàng hóa từ New Zealand 4 tháng đầu năm 2024

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 14/5/2024 của TCHQ)

             ĐVT: USD

Những nhóm hàng chủ yếu nhập khẩu từ New Zealand 4 tháng năm 2024

Nguồn: Vinanet/VITIC