Theo tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, kim ngạch nhập khẩu vải may mặc các loại vào Việt Nam trong tháng 6/2021 đạt gần 1,39 tỷ USD, giảm 7,8% so với tháng 5/2021 nhưng tăng 37% so với tháng 6/2020. Tính chung trong 6 tháng đầu năm 2021 kim ngạch nhập khẩu vải may mặc đạt gần 7,29 tỷ USD, tăng 32% so với cùng kỳ năm 2020.
Trung Quốc là thị trường chủ yếu cung cấp vải may mặc cho Việt Nam, riêng nhập khẩu từ thị trrường này đã chiếm 62,9% trong tổng kim ngạch nhập khẩu vải may mặc của cả nước, đạt 4,58 tỷ USD, tăng 39,4% so với cùng kỳ năm 2020; Riêng tháng 6/2021 kim ngạch đạt gần 898,99 triệu USD, giảm 10% so với tháng 5/2021 nhưng tăng 32,8% so với tháng 6/2020.
Đứng sau thị trường chủ đạo Trung Quốc là thị trường Hàn Quốc chiếm 12,5%, đạt trên 909,07 triệu USD, tăng 16,7%; Riêng tháng 6/2021 đạt 164,94 triệu USD, giảm 11% so với tháng 5/2021 nhưng tăng 28,3% so với tháng 6/2020.
Tiếp sau đó là thị trường Đài Loan trong tháng 6/2021 giảm 0,4% so với tháng 5/2021 nhưng tăng rất mạnh 88,7% so với tháng 6/2020, đạt 164,02 triệu USD; tính chung cả 6 tháng đầu năm 2021 tăng 32,5% so với cùng kỳ, đạt 898,22 triệu USD, chiếm 12,3%.
Vải nhập khẩu từ thị trường Nhật Bản tháng 6/2021 chỉ tăng nhẹ 8,6% so với tháng 5/2021 và tăng 4,2% so với tháng 6/2020, đạt 60,75 triệu USD, cộng chung cả 6 tháng thì giảm 4,5%, đạt 327,74 triệu USD, chiếm 4,5%.
Nhìn chung, nhập khẩu vải may mặc từ hầu hết các thị trường trong 6 tháng đầu năm 2021 tăng kim ngạch so với cùng kỳ năm 2021.

Nhập khẩu vải may mặc 6 tháng đầu năm 2021

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 13/7/2021 của TCHQ)

ĐVT: USD

Vải may mặc nhập khẩu về Việt Nam 63% có xuất xứ từ Trung Quốc

 

Nguồn: VITIC