Cà phê
Xuất khẩu cà phê trong 7 tháng đầu năm nay ước tính giảm 9,3% so với cùng kỳ năm trước, xuống còn 953.000 tấn, tương đương 15,8 triệu bao loại 60 kg; kim ngạch ước tính giảm 1,7% xuống 1,25 tỷ USD.
Gạo
Xuất khẩu gạo trong 7 tháng đầu năm nay ước tính đã giảm 10,6% so với một năm trước, đạt 3,6 triệu tấn; kim ngạch ước tính cũng giảm 0,6% xuống 1,9 tỷ USD. Trong đó riêng tháng 7, xuất khẩu ước đạt 500.000 tấn, trị giá 289 triệu USD.

Hình ảnh min họa

Năng lượng
Xuất khẩu dầu thô từ tháng 1 đến tháng 7 ước tính giảm 41,6% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn ước tính 1,6 triệu tấn; doanh thu xuất khẩu dầu thô trong giai đoạn này ước tính 10,9% xuống 815 triệu USD.
Nhập khẩu sản phẩm dầu trong 7 tháng đầu năm ước tính là 5,7 triệu tấn, cũng giảm 20,5% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi giá trị nhập khẩu sản phẩm tăng 15,1% lên 2,7 tỷ USD. 

Nguồn: VITIC / Reuters