Trong tháng 4/2022, dẫn đầu kim nghạch xuất khẩu là nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, đạt 102,2 triệu USD, giảm 2,4% so với tháng trước, tính chung 4 tháng đầu năm 2022 đạt 1,69 tỷ USD, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 19,7% tỷ trọng. Tiếp đến là nhóm mặt hàng điện thoại các loại và linh kiện đạt trên 37,6 triệu USD, 4 tháng đạt 162,5 triệu USD, chiếm 9,5% tỷ trọng xuất khẩu.
Trong 4 tháng đầu năm 2022, kim ngạch xuất khẩu một số nhóm ngành hàng tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm trước đó: Hóa chất tăng 105,2%; phương tiện vận tải và phụ tùng tăng 135,5%; Clanhke và xi măng tăng 347,3%.
Đài Loan là thị trường xuất khẩu nhiều tiềm năng với thị hiếu đa dạng, đồng thời đóng vai trò trung gian cho nhiều chủng loại sản phẩm của Việt Nam xuất sang các thị trường Âu, Mỹ và Đông Á. Những năm gần đây, cơ cấu hàng hoá xuất khẩu sang thị trường này của Việt Nam có những chuyển biến tích cực theo hướng giảm dần tỷ trọng xuất khẩu cho các nhóm mặt hàng khoáng sản thô, nguyên liệu, nhiên liệu và tăng dần với các mặt hàng nông lâm thuỷ sản và hàng công nghiệp chế biến trở thành nhóm sản phẩm chủ lực.
Số liệu xuất khẩu sang Đài Loan 4 tháng năm 2022

(Tính toán số liệu công bố ngày 13/5 của TCHQ)

 
 

Nguồn: VITIC