Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong 3 quý đầu năm 2019 cả nước xuất khẩu 2,42 triệu tấn xăng dầu, thu về gần 1,49 tỷ USD, giá trung bình 613 USD/tấn, tăng 3% về lượng, nhưng giảm 3% về kim ngạch và giảm 5% về giá so với cùng kỳ năm 2018.
Riêng tháng 9/2019 xuất khẩu 246.680 tấn xăng dầu, tương đương 148,37 triệu USD, giá trung bình 601 USD/tấn, giảm 9% cả về lượng và kim ngạch so với tháng 8/2019 nhưng giá không đổi; so với cùng tháng năm 2018 thì tăng 4% về lượng nhưng giảm 8% về kim ngạch và giảm 11% về giá.
Xuất khẩu xăng dầu sang thị trường Đông Nam Á – thị trường tiêu thụ xăng dầu hàng đầu của Việt Nam tăng 18,3% về lượng và tăng 4,1% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2018, đạt 1,07 triệu tấn, tương đương 592,82 triệu USD, chiếm 44,3% trong tổng lượng và chiếm 39,9% trong tổng kim ngạch xăng dầu xuất khẩu của cả nước. Tuy nhiên, giá xuất khẩu sang thị trường này lại giảm 12%, đạt 552,2 USD/tấn.
Trong khối Đông Nam Á, xuất khẩu nhiều nhất sang Campuchia, chiếm tới 50,2% trong tổng lượng và chiếm 55,2% trong tổng kim ngạch xuất khẩu xăng dầu sang khối này, đạt 538.885 tấn, tương đương 327,11 triệu USD, giá xuất khẩu đạt 607 USD/tấn, tăng nhẹ 0,7% về lượng nhưng giảm 9,8% về kim ngạch và giảm 10,4% về giá so với cùng kỳ. Ngược lại, xuất khẩu sang thị trường Singapore tăng rất mạnh 190,5% về lượng, tăng 160,3% về kim ngạch, đạt 173.678 tấn, tương đương 78,78 triệu USD, chiếm trên 16,2% trong tổng lượng và chiếm 13,3% trong tổng kim ngạch; giá xuất khẩu 453,6 USD/tấn, giảm 10,4% so với cùng kỳ. Xuất khẩu sang Thái Lan tăng 25,4% về lượng, tăng 17,4% về kim ngạch, đạt 131.309 tấn, tương đương 71,54 triệu USD, chiếm trên 12% trong tổng lượng và tổng kim ngạch, giá xuất khẩu giảm 6,4%, đạt 544,8 USD/tấn. Xuất khẩu sang Malaysia tăng 39,7% về lượng, tăng 41,1% về kim ngạch, tăng 1% về giá, đạt 141.216 tấn, tương đương 59,64 triệu USD, giá 422,3 USD/tấn, chiếm 13,2% trong tổng lượng và chiếm 10,1% trong tổng kim ngạch xuất khẩu xăng dầu sang thị trường Đông Nam Á.
Sau khối Đông Nam Á là thị trường Trung Quốc đạt 415.867 tấn, tương đương 290,77 triệu USD, giá 699,2 USD/tấn, chiếm 17,2% trong tổng lượng và chiếm 19,6% trong tổng kim ngạch xuất khẩu xăng dầu của cả nước, tăng 21,1% về lượng, tăng 19,4% về kim ngạch nhưng giảm 1,4% về giá so với cùng kỳ
Xuất khẩu xăng dầu sang Hàn Quốc sụt giảm mạnh 22,7% về lượng và giảm 34,7% về kim ngạch, đạt 66.072 tấn, tương đương 41,3 triệu USD, giá xuất khẩu giảm 15,6%, đạt 625,2 USD/tấn.
Ngược lại, xuất khẩu xăng dầu sang thị trường Philippines trong 9 tháng đầu năm nay tăng rất mạnh trên 384% về lượng và tăng 304% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2018, mặc dù chỉ đạt 1.007 tấn, tương đương 0,61 triệu USD.

Xuất khẩu xăng dầu 9 tháng đầu năm 2019

Thị trường

9 tháng đầu năm 2019

+/- so với cùng kỳ năm 2018

Lượng (tấn)

Trị giá (USD)

Lượng

Trị giá

Tổng cộng

2.424.327

1.487.135.374

3

-3

Đông Nam Á

1.073.495

592.820.638

18,28

4,12

Campuchia

538.885

327.106.482

0,73

-9,76

Trung Quốc đại lục

415.867

290.773.918

21,09

19,41

Singapore

173.678

78.780.954

190,49

160,29

Thái Lan

131.309

71.539.296

25,41

17,34

Malaysia

141.216

59.639.536

39,7

41,07

Lào

87.129

54.976.687

-17,29

-23,98

Hàn Quốc

66.072

41.304.946

-22,68

-34,73

Nga

35.650

26.670.154

10,76

5,04

Philippines

1.007

614.516

384,13

304,02

Hồng Kông (TQ)

767

382.100

 

 

Indonesia

271

163.167

-82,12

-82,15

(*Tính toán từ số liệu của TCHQ)

Nguồn: VITIC