Một doanh nghiệp Na Uy cần mua dầu cám gạo. Yêu cầu đã xuất khẩu đi EU.
Doanh nghiệp nào quan tâm đề nghị gửi hồ sơ tiếng Anh tới địa chỉ email se@moit.gov.vn trước ngày 15 tháng 01 năm 2023.
 
 

Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển, kiêm nhiệm Đan Mạch, Na Uy, Iceland, và Latvia