Cùng tham dự buổi làm việc còn có Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng – Thứ trưởng Trần Quốc Khánh, Ủy viên Ban Cán sự Đảng – Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải, các đồng chí trong Ban Cán sự Đảng, cùng đại diện Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Công Thương. Cuộc gặp gỡ và trao đổi diễn ra giữa những người làm công tác Lãnh đạo của Bộ Công Thương với tinh thần nghiêm túc đánh giá, thẳng thắn nhìn nhận và cầu thị lắng nghe để giải quyết các khó khăn, mâu thuẫn một cách kịp thời, đúng mực và đúng luật, góp phần tạo động lực thúc đẩy hiệu quả trong công tác quản lý điều hành của Bộ.
Tại buổi làm việc, Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương đã nghe báo cáo của Công đoàn Bộ về tình hình thực hiện kiến nghị của người lao động tại Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm 2021. Đồng thời, nghe những ý kiến của Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ về các hoạt động của đơn vị trong thời gian qua như: thực hiện chức trách, nhiệm vụ, tuân thủ các quy định của pháp luật; thực hiện quy trình làm việc, quy chế của Bộ; thời gian, tiến độ và chất lượng công việc; các hoạt động truyền thông tại đơn vị. Bên cạnh đó, Lãnh đạo các đơn vị cũng đã đưa ra những phản ánh, nhận định và dự báo các yếu tố ảnh hưởng, các tình huống có thể xảy ra trong thời gian tới và đề xuất những giải pháp hợp lý.
Đồng chí Nguyễn Thị Hoa - Vụ trưởng, Chủ tịch Công đoàn Bộ Công Thương
Báo cáo về tình hình thực hiện những ý kiến của người lao động tại Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm 2021, đồng chí Nguyễn Thị Hoa - Vụ trưởng, Chủ tịch Công đoàn Bộ Công Thương - cho biết, sau Hội nghị, có 2 nhóm kiến nghị liên quan đến Vụ Tổ chức cán bộ và Văn phòng Bộ. Cho đến nay, hầu hết kiến nghị của các đơn vị đã được triển khai và thực hiện kịp thời một số vấn đề chính như: sớm tổ chức tuyển dụng viên chức để đảm bảo số lượng biên chế được giao; chỉ đạo các đơn vị chăm lo tốt hơn về đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ công chức, viên chức; có giải pháp về cơ sở vật chất cho cán bộ công chức, viên chức làm ngoài giờ.
Đồng chí Nguyễn Thị Lâm Giang - Chánh Văn phòng Bộ 
Là đơn vị đầu tiên đóng góp ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí Trần Hữu Linh - Tổng Cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường - chia sẻ, lực lượng quản lý thị trường được Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ quan tâm chỉ đạo kịp thời. Sau mỗi cuộc họp, Nghị quyết Ban Cán sự đều được ban hành sớm. Lực lượng triển khai nhanh và hiệu quả hơn. Đây là căn cứ làm việc với địa phương, cũng như căn cứ chỉ đạo rõ ràng. Dấu ấn chỉ đạo của Ban Cán sự là Lãnh đạo Bộ, Tổng cục vẫn họp thường xuyên để đưa ra quyết sách. 
Đồng chí Lê Triệu Dũng - Cục trưởng Cục Phòng vệ thương mại – cảm ơn sự quan tâm của Lãnh đạo Bộ đã dành cho Cục Phòng vệ thương mại trong thời gian qua, đồng thời mong muốn được tham gia nhiều hơn vào các hoạt động truyền thông của Bộ. Bên cạnh đó, đồng chí Lê Triệu Dũng cũng đề xuất tới Văn phòng Bộ quan tâm, phối hợp tạo điều kiện về cơ sở vật chất và vị trí làm việc cho Cục; đặc thù của Cục Phòng vệ thương mại là cán bộ trẻ nên mong muốn Ban Cán sự Đảng quan tâm hơn đến công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực của Cục. 
Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng biên tập Báo Công Thương Trương Thu Hiền cho biết, thời gian qua, Lãnh đạo Bộ đã rất quan tâm đến công tác truyền thông của Bộ bằng việc bổ sung thêm nhân lực với chuyên môn cao cho Báo, đây là sự hỗ trợ rất tích cực đối với Báo Công Thương. Tuy nhiên, thời gian tới cũng mong Lãnh đạo Bộ ủng hộ cho Báo trong việc xây dựng Đề án đổi mới Báo; tăng cường nhân lực cho Báo theo kế hoạch tuyển dụng của Báo đã đề xuất… 
Cục trưởng Cục Công nghiệp Trương Thanh Hoài cũng đề nghị Lãnh đạo Bộ quan tâm hơn nữa đến đời sống của người lao động cũng như tạo điều kiện về cơ sở vật chất tại nơi làm việc cho đơn vị. Cùng với ý kiến này còn có Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo Hoàng Tiến Dũng. Theo Cục trưởng, thời gian qua khối lượng công việc của Cục điện lực và Năng lượng tái tạo rất nhiều, tuy nhiên số lượng nhân sự còn ít nên mong rằng trong thời gian tới Lãnh đạo Bộ cũng quan tâm đến vấn đề hỗ trợ và bổ sung nhân sự cho Cục. 
Sau khi nghe báo cáo của Lãnh đạo các đơn vị, Bí thư Ban Cán sự Đảng – Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đánh giá cao những kết quả mà các đơn vị đã đạt được như: triển khai quán triệt, thực hiện các nhiệm vụ mà Lãnh đạo Bộ kết luận, chỉ đạo; cơ bản hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ trong việc tham mưu và tổ chức thực hiện; nội bộ nhiều đơn vị được củng cố, đoàn kết hơn, có sự chia sẻ, ủng hộ và giúp đỡ nhau trong công việc, vai trò lãnh đạo cấp Ủy và tổ chức Đảng được khẳng định; tập thể lãnh đạo và cá nhận người đứng đầu ở nhiều đơn vị gương mẫu, nghiêm túc và có trách nhiệm; môi trường làm việc của cán bộ công chức, viên chức, người lao động được cải thiện đáng kể, nhiều đơn vị có cở sở vật chất đẹp hơn và trang thiết bị đẩy đủ hơn.
Tại buổi làm việc, Bộ trưởng cũng chỉ ra những hạn chế còn tồn tại cần phải khắc phục ở các đơn vị. Trong thời gian tới, nhằm xây dựng một tập thể vững mạnh, phát huy những kết quả đã đạt được, phấn đấu hoàn thành mục tiêu của 6 tháng cuối năm, Bí thư Ban Cán sự Đảng – Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã đưa ra những nhiệm vụ mà các đơn vị thuộc Bộ cần thực hiện bao gồm:
Một là, tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các quy chế về các chế độ làm việc của Bộ, các Nghị quyết của Ban Cán sự, Ban Thường vụ Đảng ủy, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, đặc biệt là phát huy được vai trò tiên phong, gương mẫu của các tập thể lãnh đạo và cá nhân người đứng đầu trên từng lĩnh vực công tác.
Hai là, từng đơn vị chủ động rà soát chương trình làm việc, các kết luận chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Lãnh đạo Bộ. Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của các đơn vị để chủ động triển khai, tổ chức thực hiện một cách nghiêm túc đúng luật, đúng tiến độ với chất lượng, hiệu quả cao nhất đạt được các yêu cầu về luật pháp, chính trị, nghiệp vụ. Quá trình triển khai cần có sự phối hợp giữa các bộ phận, đơn vị, cá nhân, tránh việc đùn đẩy, né trách nhiệm.
Ba là, khẩn trương, nghiêm túc nắm bắt, đánh giá những vấn đề của đơn vị mình để chủ động giải quyết theo đúng pháp luật, đúng nguyên tắc của Đảng và phù hợp với tình hình, có tình có lý. Nơi nào để xảy ra những bức xúc kéo dài, không được giải quyết hoặc giải quyết không đúng quy định thì tập thể lãnh đạo sẽ chịu trách nhiệm.
Bốn là, Văn phòng Bộ, lãnh đạo các Vụ, Cục, Tổng cục; các đơn vị thuộc Bộ chú trọng lắng nghe, đối thoại thường xuyên, trực tiếp với cán bộ công chức viên chức và người lao động trong đơn vị để nắm tâm tư, nguyện vọng; nắm bắt và giải quyết kịp thời những đề xuất, kiến nghị chính đáng.
Năm là, đề nghị cấp ủy, Công đoàn Ngành, công đoàn cơ quan các tổ chức đoàn thể tham gia nhiều hơn, tích cực, hiệu quả hơn trong lãnh đạo, tuyên truyền, vận động cán bộ công chức viên chức, người lao động thực hiện tốt chức năng nghiệm vụ, nghĩa vụ bổn phận của mình. Đề nghị Công đoàn Ngành, Công đoàn cơ quan sửa lại quy chế, quy định nếu có để từ nay các tổ chức công đoàn, đoàn viên các Vụ, Cục, Tổng cục, đơn vị thuộc Bộ, cán bộ công chức viên chức và người lao động sẽ phải chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất của Ban Cán sự, Lãnh đạo Bộ, công đoàn và các đoàn thể trong cơ quan Bộ. Đồng thời, được hưởng quyền lợi, nghĩa vụ như nhau trong ngôi nhà Bộ Công Thương.
Sáu là, để tránh sự lãng phí trong việc sử dụng các nguồn lực, từ nay, Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ yêu cầu việc sử dụng ngân sách nhà nước tại các đơn vị trong các đơn vị khoán chi phải thường xuyên quan tâm sử dụng kinh phí này đúng luật, phải được quản lý, sử dụng hiệu quả; phải có quy chế chi tiêu nội bộ, quyết toán và công khai hàng năm.
Kết thúc buổi làm việc, Bộ trưởng yêu cầu lãnh đạo các đơn vị tham gia buổi đối thoại cam kết giải quyết các vấn đề thuộc phạm vi thẩm quyền phụ trách và quản lý. Đồng thời những vấn đề vượt quá thẩm quyền cần phải kịp thời báo cáo lãnh đạo Bộ.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương