Hội đồng bình chọn cấp khu vực – Cục CTĐP đã tổ chức bình chọn và sẽ tổ chức Tôn vinh trao Giấy chứng nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2024 cho 126 sản phẩm, bộ sản phẩm trong tổng số 218 sản phẩm của hơn 200 cơ sở CNNT trong khu vực phía Bắc gửi đăng ký tham gia bình chọn tại Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc – Hà Nội, năm 2024. Đây là những sản phẩm nổi trội, đại diện cho các nhóm ngành sản xuất công nghiệp chủ yếu, có lợi thế của các địa phương, khu vực và quốc gia, có giá trị sử dụng cao, tốt về chất lượng, đẹp về hình thức, có thế mạnh, tiềm năng phát triển mở rộng sản xuất, đáp ứng nhu cầu, thị hiếu của khách hàng trong và ngoài nước. Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu qua các kỳ bình chọn đã được hưởng nhiều ưu đãi từ chương trình khuyến công cho phát triển sản xuất, mở rộng thị trường. Lễ tôn vinh và giao Giấy chứng nhận các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2024 là một trong nhưng hoạt động hỗ trợ cho doanh nghiệp công tác xúc tiến thương mại cả trong và ngoài nước, giúp doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn tìm được đối tác, đảm bảo đầu ra ổn định cho sản phẩm.

 

Hội đồng bình chọn cấp khu vực – Cục Công Thương địa phương công bố Quyết định số 44/QĐ-CTĐP ngày 13 tháng 5 năm 2024 của Cục trưởng Cục Công Thương địa phương về việc công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2024

Quyết định xem tại đây.

 

Nguồn: Cổng TTĐT Bộ Công Thương