Bản tin thị trường Pakistan tháng 7/2023, chi tiết xem tại đây.

Số liệu nhập khẩu chè Pakistan tháng 7/2023 xem tại đây.

 

Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Pakistan