Tải file đính kèm: mau-ho-so-dn29_4_SQZA.docx
Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản