Doanh nghiệp có nhu cầu kết nối, cung ứng sản phẩm xin liên hệ Thương vụ Việt Nam tại Úc theo địa chỉ hòm thư: au@moit.gov.vn.

Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Australia