Doanh nghiệp sẵn sàng sang Việt Nam để hướng dẫn lắp ráp, sản xuất.
Doanh nghiệp Việt Nam quan tâm xin liên hệ Thương vụ Việt Nam tại New Zealand qua địa chỉ thư điện tử: nz@moit.gov.vn.

Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại New Zealand