Ngày 02/07/2018, Ủy ban châu Âu (EC) đã ban hành Quy định mới (Commission Implementing Regulation 2018/941) về tăng cường mức độ kiểm tra chính thức đối với 98 loại nông phẩm của 27 nước nhập khẩu vào EU làm thực phẩm hoặc thức ăn chăn nuôi .
Việt Nam có 6 loại nông phẩm bị EC đưa vào Danh mục kiểm tra tăng cường gồm lá rau mùi, lá rau húng quế, lá bạc hà, rau mùi tây, hạt tiêu và trái thanh long. Cụ thể như sau :

Tên sản phẩm tiếng Việt

Tên sản phẩm tiếng Anh

CN code

Taric Sub-division

Chất độc hại cần kiểm tra

Tần suất kiểm tra tại cảng EU (%)

Lá rau mùi

Coriander leaves

Ex 0709 99 90

72

Dư lượng thuốc trừ sâu

50

Lá rau húng quế

Basil (holy, sweet)

Ex 1211 9086

20

Dư lượng thuốc trừ sâu

50

Lá bạc hà

Mint

Ex 1211 90 86

30

Dư lượng thuốc trừ sâu

50

Rau mùi tây

Parsley

Ex 0709 99 90

40

Dư lượng thuốc trừ sâu

50

Đậu bắp

Okra

Ex 07099990

Ex 07108095

20

30

Dư lượng thuốc trừ sâu

50

Hạt tiêu

Peppers

Ex 0709 60 99

20

Dư lượng thuốc trừ sâu

50

Ex 0710 80 59

20

Trái thanh long

Pitahaya (dragon fruit)

Ex 0810 9020

10

Dư lượng thuốc trừ sâu

10

Ngoài Quy định về tăng cường kiểm tra tại các cảng đến, Ủy ban châu Âu còn yêu cầu mỗi lô hàng xuất khẩu sang EU phải có Giấy chứng nhận của các Phòng xét nghiệm được ủy quyền tại nước xuất khẩu. Các lô hàng bị tái kiểm tại cảng đến sẽ bị tiêu hủy nếu có dư lượng các chất độc hại (thuốc trừ sâu, chất diệt khuẩn, chất diệt nấm mốc) vượt ngưỡng cho phép.
Thương vụ Việt Nam tại EU, Bỉ và Luxembourg
Nguồn: Moit.gov.vn