Trang web có nội dung rất giống với trang web chính thức của công ty Lunenburg Vlees BV (số đăng ký kinh doanh 30124287), là công ty con thuộc Tập đoàn Westfort Holdings BV (số đăng ký 58346406): www.westfort.nl.
Công ty Lunenburg Vlees BV chuyên sản xuất, chế biến và kinh doanh thịt lợn, thịt gia cầm, kinh doanh sản phẩm từ thịt, số đăng ký nhà máy là NL-194-EG.
Các thông tin về địa chỉ email, số điện thoại cố định, số điện thoại di động/whatsapp trong mục Direct contact của trang web: https://lunenburgvleesbv.com/ là các thông tin giả mạo, có người mạo danh của một nhân viên công ty Lunenburg Vlees BV để thực hiện hành vi lừa đảo.
Dưới đây là thông tin liên hệ của trang web giả mạo trên:
DIRECT CONTACT
Lunenburg Vlees Bv
Adddress: Elzenweg 15, 3421 TT Oudewater, Netherlands.
Email: contact@lunenburgvleesbv.com
VAT: NL803257454B01
Chamber of Commerce Number:30124287
URL: https://lunenburgvleesbv.com
Tel: +31-687840174
WhatsApp/Mobile: +31-659356305
Fax: 31-687840070
Plant Approval No: NL-194-EG
Thương vụ khuyến cáo các doanh nghiệp không liên lạc với công ty Lunenburg Vlees BV theo thông tin. Công ty Lunenburg Vlees BV chỉ có 1 trang web chính thức (cũng là trang web của Tập đoàn Westfort) là: www.westfort.nl.
Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Hà Lan