Từ ngày 26 đến ngày 30 tháng 10 năm 2022, Hội chợ thực phẩm thường niên sẽ được tổ chức tại Trung tâm triển lãm Bucharest. Thực hiện công tác xúc tiến thương mại, Thương vụ - Đại sứ quán Việt Nam tại Rumani dự kiến tổ chức gian hàng giới thiệu các sản phẩm của doanh nghiệp Việt Nam.
Doanh nghiệp quan tâm giới thiệu sản phẩm tại Hội chợ, đề nghị liên hệ Thương vụ và gửi hàng mẫu hoặc catologue giới thiệu Công ty để Thương vụ trưng bày hỗ trợ giới thiệu, trưng bày tại sự kiện.
Thông tin về hội chợ tham khảo tại đường link dưới đây:

 

https://www.indagra-food.ro/en/

 

Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Rumani