Các quý Cơ quan, Doanh nghiệp, Hợp tác xã có nhu cầu tham dự Phiên tư vấn trên, vui lòng đăng ký theo đường dẫn:
http://event.vietrade.gov.vn/tvalgerthuysyduc2022 và tham khảo chương trình, mẫu đăng ký tham dự trong các file đính kèm.
- Thời hạn đăng ký: 12h00 thứ Sáu, ngày 08 tháng 4 năm 2022. 
Thương Vụ Việt Nam tại Algeria