Bộ Công Thương đăng tải toàn văn nội dung Dự thảo 2 Thông tư quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và I-xra-en để lấy ý kiến đóng góp của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân.
Chi tiết xem tại đây.

du_thao_2_-_thong_tu_quy_dinh_quy_tac_xuat_xu_hang_hoa_trong_hiep_dinh_viet_nam_-_i-xra-en_TKCA.docx

du_thao_phu_luc_i_-_quy_tac_cu_the_mat_hang_HVJD.docx

du_thao_phu_luc_ii_-_mau_co_vifta_va_huong_dan_khai_bao_YIGU.docx

du_thao_phu_luc_iii_-_mau_to_khai_bo_sung_co_vifta_NQFM.docx

du_thao_phu_luc_iv_-_mau_khai_bao_cua_nha_xuat_khau_duoc_chap_thuan_UVPP.docx

du_thao_phu_luc_v_-_mau_khai_bao_cua_nha_xuat_khau_bat_ky_WIXQ.docx

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về: Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) - 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Nguồn: Cục Xuất nhập khẩu/Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương