1. Giấy toilet, giấy bếp, túi giấy các loại;
2. Túi vải, dệt kim, túi in dùng lại nhiều lần;
3. Gỗ ván plywood, gỗ molded wood và một số thiết bị nội thất
Doanh nghiệp có năng lực, đề nghị liên hệ với Thương vụ: ca@moit.gov.vn; quynhtt@moit.gov.vn, vntradetoca@gmail.com.
 
 
 

Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Canada