Thương vụ Việt Nam tại Phi-líp-pin thông tin đến bạn đọc và Quý doanh nghiệp về tiềm năng thị trường Phi-líp-pin để tham khảo.

Chi tiết xem tại đây.

Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Philippines