1. Lĩnh vực đèn chiếu sáng:
Công ty Canada muốn tìm đối tác Việt Nam (thay thế cho đối tác Trung Quốc) sản xuất một số loại đèn led sử dụng trong công nghiệp theo tiêu chuẩn thiết kế từ phía DN Canada. Số lượng và tiêu chuẩn kỹ thuật tại link:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1r6Qr5DvNg-vqKCDnq9Qxs5HnOP23qw61/edit?usp=sharing&ouid=106002105758745457898&rtpof=true&sd=true
2. Lĩnh vực điện, điện tử
Công ty Canada muốn tìm nhà sản xuất các loại dây cáp tín hiệu với số lượng từ 2.500 hộp đến 6.500 hộp/năm. Tiêu chuẩn kỹ thuật tại link:
https://drive.google.com/file/d/1GnYujJpyoIlz1qElaFWt8BwJW4-Ntlwy/view?usp=sharing
3. Lĩnh vực hóa chất
Công ty Canada muốn tìm đối tác Việt Nam để phối trộn axit HCl theo công thức của công ty Canada. Axit HCl được chuẩn bị bởi doanh nghiệp Việt Nam. Phần phụ gia sẽ do doanh nghiệp Canada cung cấp.
Doanh nghiệp Việt Nam quan tâm vui lòng liên hệ Thương vụ Việt Nam tại Canada để được hỗ trợ kết nối.
4. Lĩnh vực giấy
Thương vụ Việt Nam tại Canada nhận được sự quan tâm của Công ty Canada muốn nhập khẩu giấy Tissue (giấy ăn)
Doanh nghiệp Việt Nam quan tâm vui lòng liên hệ Thương vụ Việt Nam tại Canada để được hỗ trợ kết nối.
5. Lĩnh vực thủy sản, rau quả
Thương vụ Việt Nam tại Canada nhận được sự quan tâm của Công ty Canada muốn nhập khẩu hoa quả chế biến, thủy sản từ Việt Nam
Doanh nghiệp Việt Nam quan tâm vui lòng liên hệ Thương vụ Việt Nam tại Canada để được hỗ trợ kết nối.
Email: ca@moit.gov.vn; vntradetoca@gmail.com
Viber: +84916472888, Whatsapp: +13435573368
Thương vụ Việt Nam tại Canada

Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Canada