Phương án thứ nhất có nhiệm vụ lập báo cáo nghiên cứu khả thi giai đoạn 1 của Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành để phù hợp với yêu cầu của các tổ chức tài trợ quốc tế và luật pháp Việt Nam.

Phạm vi nghiên cứu gồm các công việc thu thập dữ liệu, khảo sát hiện trường bổ sung, tính toán nhu cầu giao thông hàng không và dự báo nhu cầu đến năm 2020. Đồng thời dự đoán, phân bổ công suất giữa sân bay Long Thành và Tân Sơn Nhất để kiến nghị phương án đầu tư phù hợp.

Ngoài ra, phương án thực hiện này sẽ nghiên cứu quy mô dự án và phân kỳ đầu tư, tiến độ dự án, nghiên cứu về tài chính và đánh giá khả năng hoàn vốn.

Theo báo cáo, khái toán chi phí thực hiện báo cáo nghiên cứu khả thi giai đoạn I dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành là 35,1 triệu USD. Số vốn này được huy động từ nguồn vốn đầu tư phát triển của đơn vị với thời gian thực hiện khoảng 18 tháng.

Phương án thứ hai nghiên cứu trên cơ sở phương án 1, nhưng chỉ dừng ở bước thiết kế khái niệm và sử dụng trong trường hợp vay vốn ODA để đáp ứng yêu cầu của các nhà tài trợ quốc tế nhưng chưa đầy đủ theo quy định của luật pháp Việt Nam. Ước tính chi phí khoảng 6,9 triệu USD, dự kiến do JICA tài trợ với thời gian thực hiện 15 tháng.

Theo kiến nghị của ACV, đơn vị này lo ngại Long Thành là một dự án lớn, phức tạp nên tiến độ theo quy trình bình thường sẽ phải mất 10 năm. Do đó, ACV kiến nghị Bộ GTVT tổ chức song song lựa chọn nhà thầu thiết kế sân bay và nhà thầu tư vấn lập Báo cáo.

Ngoài ra, ACV muốn đẩy nhanh công tác lập Báo cáo Nghiên cứu khả thi dự án ngay trong tháng 9/2015. Tuy nhiên trong cuộc họp Ban Chỉ đạo Nhà nước Các công trình dự án trọng điểm ngành giao thông ngày 10/9, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã yêu cầu ACV tính toán lại công tác lập báo cáo để giảm chi phí khoản 35,1 triệu USD này.

Đỗ Phong