Tại cuộc họp ngày 5/10 về việc đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ngãi 9 tháng đầu năm, Chủ tịch UBND tỉnh, ông Trần Ngọc Căng khẳng định sẽ loại hoàn toàn tập đoàn CPG (Trung Quốc) khỏi công việc quy hoạch đảo Lý Sơn. Trước khi duyệt quy hoạch phải thông qua đồng ý của Bộ Quốc phòng.

Trước đó, Tập đoàn CPG đã chủ động liên hệ với Quảng Ngãi và xin tư vấn lập quy hoạch cho huyện đảo. Tuy nhiên đến ngày 28/9, Phó Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn, bà Phạm Thị Hương cho biết huyện không đồng ý cho việc tiếp tục lựa chọn CPG lập quy hoạch.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhấn mạnh, Lý Sơn là đảo tiền tiêu, có vị trí quan trọng trong bảo vệ an ninh quốc phòng. Vì vậy, tỉnh thống nhất mời đơn vị tư vấn trong nước có đủ năng lực thực hiện công tác tư vấn quy hoạch đảo Lý Sơn. 

 
Ông Lê Quang Thích, Phó Chủ tịch UBND Quảng Ngãi đề nghị phải gắn quy hoạch Lý Sơn với ngư trường Hoàng Sa vì quần đảo Hoàng Sa đã gắn liền với Lý Sơn hàng trăm năm qua là bằng chứng quan trọng để khẳng định chủ quyền của Việt Nam với quần đảo này. 

 

CPG từng muốn đầu tư, tư vấn xây dựng Đà Nẵng theo một thương hiệu riêng biệt tương tự như Singapore hiện nay. Công việc xây dựng thương hiệu này bao gồm cả các biện pháp tư vấn lập quy hoạch quy mô toàn thành phố, tập trung vào các huyện ven biển, hệ thống cảng biển, sân bay, bến du thuyền...


Đỗ Phong