Riêng tháng 6/2021 kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này đạt trên 79,91 triệu USD, giảm 4,5% so với tháng 5/2021 nhưng tăng 13,2% so với tháng 6/2020.
Trung Quốc là thị trường chủ yếu cung cấp thuốc trừ sâu và nguyên liệu cho Việt Nam. Nhập khẩu từ thị trường này 6 tháng năm 2021 tăng 22,4% so với cùng kỳ năm 2020 , đạt 203,46 triệu USD, chiếm 45,6% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước; Trong đó riêng tháng 6/2021 đạt 42,07 triệu USD, giảm 8,5% so với tháng 5/2021 nhưng tăng mạnh 31,5% so với tháng 6/2020.
Tiếp theo là thị trường Ấn Độ đạt 54,08 triệu USD, tăng 66,1%, chiếm 12,1%; riêng tháng 6/2021 đạt 9,45 triệu USD, tăng 49,3% so với tháng 5/2021 và tăng 45,2% so với tháng 6/2020.
Nhập khẩu thuốc trừ sâu và nguyên liệu từ thị trường Singapore 6 tháng đầu năm 2020 cũng tăng mạnh 49,9%, đạt 40,87 triệu USD, chiếm 9,2%; riêng tháng 6/2021 thì sụt giảm mạnh 26,4% so với tháng 5/2021 và giảm 32,5% so với tháng 6/2020, chỉ đạt 3,13 triệu USD.
Đáng chú ý, nhập khẩu thuốc trừ sâu và nguyên liệu từ thị trường Hàn Quốc 6 tháng đầu năm chiếm 3,6% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước, chỉ đạt 16,25 triệu USD, nhưng so với cùng kỳ năm 2020 thì tăng rất mạnh 50,8%; riêng tháng 6/2021 cũng tăng mạnh 21,1% so với tháng 5/2021 và tăng 40,7% so với tháng 6/2020, đạt 3,33 triệu USD.

Nhập khẩu thuốc trừ sâu và nguyên liệu 6 tháng năm 2021

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 13/7/2021 của TCHQ)

Nhập khẩu thuốc trừ sâu 6 tháng đầu năm 2021 tăng từ hầu hết các thị trường

Nguồn: VITIC