Riêng tháng 8/2023 kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này đạt 1,72 tỷ USD, giảm nhẹ 4% so với tháng 7/2023 và giảm 25% so với tháng 8/2022.
Trong số rất nhiều thị trường xuất khẩu giày dép, thì Mỹ đạt kim ngạch lớn nhất 4,76 tỷ USD, chiếm 35,7% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước, giảm 32% so với cùng kỳ năm 2022. Riêng tháng 8/2023 đạt 670,39 triệu USD, giảm 10,2% so với tháng 7/2023 và giảm 26,8% so với tháng 8/2022.
Thị trường Trung Quốc đứng thứ 2 về kim ngạch, đạt gần 1,25 tỷ USD, chiếm 9,3%, tăng 10,3%; Riêng tháng 8/2023 đạt 219,91 triệu USD, tăng mạnh 34,9% so với tháng 7/2023 và tăng 10% so với tháng 8/2022; Tiếp sau đó là thị trường Bỉ chiếm 5,9% trong tổng kim ngạch, đạt 793,34 triệu USD, giảm 26,2% so với cùng kỳ năm 2022. Xuất khẩu giày dép sang Nhật chiếm 5,4%, đạt 726,7 triệu USD, tăng 1%.
Xuất khẩu giày dép sang thị trường EU 8 tháng năm 2023 đạt gần 3,13 tỷ USD, chiếm 23,4%, giảm 18,9%; Xuất khẩu giày dép sang thị trường Đông Nam Á đạt gần 358,69 triệu USD, chiếm 2,9%, tăng 38,7%.

Xuất khẩu giày dép 8 tháng năm 2023

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 11/9/2023 của TCHQ)

 ĐVT: USD

Thị trường xuất khẩu giày dép 8 tháng năm 2023

Nguồn: Vinanet/VITIC