Xuất khẩu thức ăn gia súc sang thị trường Trung Quốc – thị ttường lớn nhất, mặc dù tháng 9/2021 giảm 25% so với tháng 8/2021 nhưng tăng 26% so với tháng 9/2020, đạt 21,32 triệu USD, tính chung kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này 9 tháng năm 2021 đạt 270,96 triệu USD, tăng mạnh 82,9% so với cùng kỳ năm 2020, chiếm 34,6% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước..
Xuất khẩu thức ăn gia súc sang thị trường Campuchia – thị trường lớn thứ 2 cũng tăng mạnh 30,3% so với cùng kỳ, đạt 116,19 triệu USD, chiếm 14,8% trong tổng kim ngạch; riêng tháng 9/2021 tăng 12,6% so với tháng 8/2021 và tăng mạnh 36% so với tháng 9/2020, đạt 13,8 triệu USD.
Thị trường Ấn Độ xếp thứ 3 về kim ngạch, đạt 92,93 triệu USD, tăng 55,5% so với cùng kỳ; riêng trong tháng 9/2021 tăng mạnh 98,5% so với tháng 8/2021 và tăng 241,3% so với tháng 9/2020, đạt 26,28 triệu USD.
Đáng chú ý là thức ăn gia súc xuất khẩu sang thị trường Thái Lan mặc dù chỉ chiếm 2,9% trong tổng kim ngạch, đạt 22,34 triệu USD, nhưng so với cùng kỳ thì tăng rất mạnh 68,9%.

Xuất khẩu thức ăn gia súc 9 tháng năm 2021

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 12/10/2021 của TCHQ)

ĐVT: USD

Xuất khẩu thức ăn gia súc 9 tháng năm 2021 tăng 36%

Nguồn: Vinanet/VITIC