Tham dự Hội nghị có các đơn vị thuộc Bộ; Lãnh đạo Văn phòng Bộ; đại diện Lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động các đơn vị thuộc Văn phòng Bộ.
Trong thời gian qua, Văn phòng Bộ đã tích cực, chủ động, sáng tạo trong công tác giúp việc, tham mưu cho hoạt động chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Bộ, đồng thời là bộ máy hậu cần đảm bảo các điều kiện cần thiết để các đơn vị thuộc Bộ triển khai các nhiệm vụ. Báo cáo cụ thể về kết quả hoạt động của Văn phòng Bộ trong năm 2023, bà Nguyễn Thị Lâm Giang – Chánh Văn phòng Bộ Công Thương - cho biết, năm 2023, sau khi Nghị định 96/2022/NĐ-CP ngày 30 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương được ban hành, Văn phòng Bộ đã được cơ cấu lại. Cùng với đó là sự biến động về nhân sự chủ yếu là chuyển công tác. Hiện tại Văn Phòng bộ có 166 nhân sự trên tổng số 185 nhân sự theo định biên, trong đó có 05 Lãnh đạo Văn phòng và 11 đơn vị trực thuộc cấp Phòng. Mặc dù có nhiều khó khăn về nhân sự nhưng tập thể Văn Phòng Bộ đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong thực hiện nhiệm vụ đề ra của năm 2023, một số mảng công tác có nhiều tiến bộ hoặc lập thành tích đáng ghi nhận.
Cụ thể, công tác thư tổng hợp của Văn phòng Bộ đã phát huy được những mặt mạnh từ những năm trước, đồng thời đã chủ động hơn trong thực hiện những nội dung được lãnh đạo Bộ giao như format báo cáo giao ban được cải tiến; việc phối hợp với các đơn vị để chuẩn bị tài liệu họp cho Lãnh đạo bộ, tài liệu phát báo chí và dự thảo kết luận được thực hiện nhuần nhuyễn hơn, quy trình ra thông báo của Lãnh đạo Bộ sau các cuộc họp cũng được thực hiện nhanh chóng và hiệu quả hơn, đặc biệt các tháng cuối năm 2023.
Trong công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ Công Thương, công tác này đã có nhiều thay đổi theo chiều hướng tích cực và chuyên nghiệp hơn, xuất phát từ việc phòng cải cách hành chính - kiểm soát thủ tục hành chính đã được thành lập mới, nhân sự bước đầu được kiện toàn, nhân sự được tăng cường. Công tác Hành chính, lưu trữ, nội vụ mặc dù có biến động lớn về nhân sự cấp phòng, công tác hành chính, lưu trữ nội vụ đã có những đổi mới và kết quả đánh khích lệ.
Về thông tin truyền thông, trong năm, Văn phòng Bộ luôn tích cực theo sát lịch làm việc của Lãnh đạo Bộ và các sự kiện lớn của Bộ để đảm bảo duy trì dòng tin tức thông suốt, kịp thời trên báo chí truyền thông. Thông tin về hoạt động chung của ngành Công Thương được đăng tải, phản ánh đầy đủ và kịp thời trên Cổng TTĐT Bộ Công Thương, trở thành nguồn tin phong phú và đáng tin cậy cho các cơ quan báo chí tham khảo, sử dụng. Chất lượng thông tin cũng được đánh giá tốt, nội dung chính xác, khách quan, hầu như không có thông tin tiêu cực, nhạy cảm…
Về công tác tài chính, Văn phòng Bộ đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, bảo đảm chất lượng, tiến độ và thời gian thực hiện, đảm bảo kinh phí phục vụ hoạt động thường xuyên của Cơ quan Bộ, chi tiêu theo tiêu chuẩn, định mức, chế độ và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, góp phần bổ sung thu nhập cho cán bộ, công chức và người lao động trong Cơ quan Bộ.
Công tác Quốc phòng An ninh triển khai có hiệu quả công tác tham mưu, phối hợp về nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương của Bộ và cơ quan Bộ… Về công tác Đoàn xe, trong năm 2023, đoàn xe đã đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người và phương tiện. Đối với công tác Lễ tân, Văn phòng Bộ đã thực hiện tốt công tác lễ tân, hậu cần, phục vụ các đoàn công tác của Lãnh đạo Bộ, các đoàn khách quốc tế đến làm việc với Bộ Công Thương đảm bảo hiệu quả và tiết kiệm kinh phí.
Về công tác Quản trị, được sự chỉ đạo kịp thời của Ban cán sự Đảng và Lãnh đạo Bộ, ngoài những công việc thường xuyên được thực hiện theo kế hoạch, đáp ứng yêu cầu đề ra, trong năm 2023 Văn phòng Bộ đã hoàn thành 02 dự án cải tạo nâng cấp tòa nhà 21 và 23 Ngô Quyền, đảm bảo đúng tiến độ giải ngân…
Về công tác đại diện tại miền Trung và miền Nam cũng đã thực hiện tốt tất cả các nhiệm vụ được phân công như công tác lễ tân đối ngoại, hậu cần, công tác cán bộ... Công chức và người lao động của Đại diện Văn phòng Bộ tại miền Nam sớm ổn định tâm lý sau khi sáp nhập về Văn phòng Bộ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Bên cạnh những kết quả đạt được, song bà Nguyễn Thị Lâm Giang cũng thẳng thắn đánh giá Văn phòng vẫn còn nhiều hạn chế, nhược điểm cần tiếp tục cải thiện, khắc phục bởi công tác Văn phòng luôn đòi hỏi sự chi tiết, sự phối hợp nhịp nhàng, không quản thời gian, luôn cần có sự cải tiến không ngừng, tiếp thu cái mới và tự nâng cao trình độ trong việc cập nhật kiến thức mới nhằm nâng cao hiệu suất công việc.
Chúc mừng những kết quả đạt được trong năm 2023, đại diện lãnh đạo Công đoàn Bộ Công Thương, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Vụ Chính sách thương mại đa biên chia sẻ về công tác phối hợp giữa các đơn vị với Văn phòng Bộ và đề xuất, kiến nghị trong năm 2024 để công tác phối hợp đạt hiệu quả hơn.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Phan Thị Thắng ghi nhận và đánh giá cao công tác hoạt động của Văn phòng Bộ trong năm 2023. Theo đó, để đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ đã đặt ra trong năm 2024, Văn phòng Bộ và các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ cần thực hiện một số giải pháp và nhiệm vụ sau: Tăng cường, đổi mới công tác theo dõi, đôn đốc các nhiệm vụ do Lãnh đạo cấp trên giao, cũng như nhiệm vụ Lãnh đạo Bộ giao cho các đơn vị, bảo đảm chất lượng, tiến độ và hiệu quả; Tập trung chấn chỉnh, làm tốt công tác phát hành văn bản, đảm bảo văn bản phát hành nhanh chóng, đúng địa chỉ, đúng thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản; Xây dựng, ban hành và triển khai kịp thời các Kế hoạch thực hiện để cụ thể hóa việc thực thi các nhiệm vụ được giao tại các Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch của Chính phủ về công tác Kiểm soát TTHC.
Đồng thời, Thứ trưởng yêu cầu Văn phòng khẩn trương xây dựng và triển khai hiệu quả Kế hoạch truyền thông năm 2024 của Bộ Công Thương; thực hiện tốt Quy chế vận hành Cổng TTĐT Bộ Công Thương; phát triển Cổng Thông tin Điện tử Bộ Công Thương; hoàn thiện việc sửa đổi Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; Tăng cường trách nhiệm trong công tác quản lý về tài chính công đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và pháp luật có liên quan; Tiếp tục bám sát nghị quyết của Đảng ủy Bộ, chỉ đạo của Lãnh đạo Văn phòng, Lãnh đạo Bộ để triển khai công tác quốc phòng, an ninh có hiệu quả; Đảm bảo duy trì hoạt động tốt các thiết bị và cơ sở vật chất của các trụ sở thuộc Văn phòng Bộ Công thương, tiến hành chỉnh trang cơ sở vật chất của Văn phòng tại Miền trung, tăng cường phối hợp với hoạt động chung của Văn phòng Bộ; Chủ động hơn trong thực hiện tốt công tác lễ tân phục vụ chương trình hoạt động của Lãnh đạo Bộ và các đơn vị thuộc Bộ trong các chương trình ở nước ngoài và trong nước, đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm.
Thay mặt Văn phòng Bộ, Chánh văn phòng Nguyễn Thị Lâm Giang đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Lãnh đạo Bộ, đồng thời Văn phòng sẽ tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng tại Hội nghị và triển khai có hiệu quả 12 chỉ đạo được giao nhằm đảm bảo thực hiện có hiệu quả công tác Văn phòng trong năm 2024. Cũng tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Thị Thắng đã trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương cho 03 tập thể của Văn phòng Bộ đã đạt thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2021-2022.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương