Việc cho phép giao dịch Spread nằm trong kế hoạch bổ sung các sản phẩm mới của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam năm 2021. Để chuẩn bị cho việc giao dịch Spread, trong thời gian vừa qua MXV đã tích cực làm việc với các đối tác trong và ngoài nước, đồng thời tổ chức tập huấn cho các Thành viên Kinh doanh, Thành viên Môi giới, đặc biệt là vấn đề quản trị rủi ro khi thực hiện giao dịch sản phẩm này.

Giao dịch Spread là một chiến lược kinh doanh chênh lệch giá phổ biến, được sử dụng khi giao dịch nhiều sản phẩm, nhiều kỳ hạn khác nhau. Trong giao dịch Spread, nhà đầu tư đồng thời mua một hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn và bán một hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn khác nhằm mục đích kiếm lợi nhuận từ sự chênh lệch giá giữa hai hợp đồng.
Giao dịch Spread phù hợp với các nhà đầu tư mong muốn gia tăng giao dịch khi có cơ hội, tối đa hóa lợi nhuận nhưng vẫn có thể hạn chế một số rủi ro. Bên cạnh đó, mức ký quỹ thấp cũng là một trong các yếu tố hấp dẫn nhà đầu tư tham gia giao dịch.