GCP vừa có báo cáo tổng quan về 6 công ty hàng đầu trong ngành cà phê đã tiên phong trong việc chia sẻ công khai tiến trình hành động hướng tới sự phát triển bền vững.
Báo cáo tổng quan của GCP năm 2019 & 2020 cung cấp các thông tin khái quát về tình hình thu mua cà phê bền vững của JDE Peet’s, Melitta Group, Nestlé, Strauss Coffee, SUPRACAFÉ và Tesco.
Báo cáo mới nhất của GCP nêu lên những thành tựu bền vững nhờ có sự tham gia của các Thành viên GCP, đồng thời cung cấp những dữ liệu chưa từng công bố cho ngành cà phê.
"Báo cáo tổng hợp của GCP về việc thu mua cà phê bền vững giúp các nhà rang xay và bán lẻ thể hiện vai trò dẫn đầu trong quá trình chuyển đổi toàn bộ thị trường cà phê sang nguồn cung ứng bền vững tới từ nhiều vùng khác nhau trên thế giới", Giám đốc điều hành GCP – Bà Annette Pensel cho biết.
Báo cáo năm nay là kết quả của nỗ lực mở rộng Báo cáo chung của GCP, với sự tham gia của các Thành viên GCP mới, các tính năng mới và mở rộng hệ thống chứng nhận bền vững đủ điều kiện thông qua việc sử dụng Bộ tài liệu Cơ sở dành cho sản xuất và sơ chế Cà phê của GCP làm tài liệu tham khảo.
Điểm nổi bật của Báo cáo năm nay là dữ liệu về tỷ lệ thu mua cà phê bền vững ngày càng tăng theo thống kê của các thành viên GCP trong năm 2019 (chiếm 41% tổng số cà phê nhân được - tăng 15% so với năm 2018) và năm 2020 (tổng số cà phê nhân sản xuất bền vững được thu mua là 48%).
Báo cáo đã chỉ ra lượng mua của từng thành viên tham gia, đồng thời cung cấp cách tiếp cận mới cho các công ty đang mong muốn tìm nguồn cà phê bền vững theo khu vực.
Hơn nữa, báo cáo đề cập đến sự đa dạng về nguồn gốc của cà phê (cà phê bền vững được thu mua từ 27 quốc gia sản xuất cà phê) cũng như lượng cà phê thu mua được chứng nhận theo các hệ thống kiểm soát chứng nhận bền vững khác nhau.
Thông qua việc cùng nhau đóng góp các nỗ lực và cùng hướng tới một mục tiêu chung nhằm mang lại những hiểu biết về các tiến bộ toàn ngành đã đạt được, đồng thời giúp chúng ta hiểu hơn về những vấn đề cần tiếp tục giải quyết. Bằng cách thúc đẩy cung và cầu cà phê bền vững từ khắp nơi trên thế giới, GCP nhân rộng các thành quả đã đạt được tới người nông dân, công nhân nông nghiệp và môi trường xung quanh họ.
Bà Pensel chia sẻ: "Xây dựng báo cáo với sự tham gia từ nhiều tác nhân trong ngành là minh chứng tuyệt vời về cách các thành viên GCP phối hợp để đạt được các mục tiêu về bền vững. Trong bối cảnh cấp thiết hướng tới các Mục tiêu Phát triển Bền vững, chúng tôi khuyến khích các nhà rang xay, bán lẻ tăng cường thu mua cà phê bền vững và tham gia các nỗ lực tập thể theo cách minh bạch để tiếp tục thúc đẩy sự phát triển bền vững cho ngành cà phê". 

Nguồn: Báo Nông nghiệp Việt Nam