Giá cao su tại sàn giao dịch hàng hoá Thái Lan, Malaysia, Indonesia

Thị trường

Chủng loại

ĐVT

Kỳ hạn

Giá đóng cửa

Thái Lan

RSS3

USD/kg

23- March

1,74

Thái Lan

STR20

23- March

1,47

Malaysia

SMR20

23- March

N/A

Indonesia

SIR20

23- March

N/A

Thái Lan

USS3

THB/kg

23- March

47,60

Thái Lan

Mủ 60% (bulk)

USD/tấn

23- March

1.190

Thái Lan

Mủ 60% (drum)

23- March

1.290

Giá cao su TSR20 và RSS3 tại sàn giao dịch hàng hoá Singapore

(ĐVT: Uscent/kg)

Biểu đồ giá cao su kỳ hạn

Giá cao su kỳ hạn tháng 5/2023 trên sàn Thượng Hải (SHFE)

Hợp đồng cao su giao tháng 7/2023 trên sàn giao dịch Osaka đóng cửa tăng 1 JPY hay 0,4% lên 227,3 JPY (1,73 USD)/kg.
Tại Thượng Hải giá cao su giao tháng 5/2023 tăng 30 CNY lên 12.735 CNY (1.878 USD)/tấn.
Dự trữ cao su tại các kho của sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải tăng 0,8% so với một tuần trước.
Lưu ý: Giá được lấy từ Hiệp hội Cao su Thái Lan, Hiệp hội Cao su Malaysia, Hiệp hội Cao su Quốc tế và một trang web tư nhân của Thái Lan để tham chiếu.

Nguồn: Vinanet/VITIC/Reuters