Trong niên vụ vừa qua, khu vực Trung Nam – Brazil đã chế biến được 654 triệu tấn mía, tăng 19% so với niên vụ trước, do thời tiết rất thuận lợi trong cả quá trình phát triển của cây mía cũng như thời gian thu hoạch.
Vụ mùa kết thúc với sản lượng đường đạt 42,42 triệu tấn, tăng 25% và sản lượng ethanol đạt 33,59 tỷ lít, tăng 16% so với vụ trước.
Các nhà máy đã tập trung đẩy mạnh sản xuất đường để thu lợi nhuận khi giá thế giới ở mức cao. Mức phân bổ mía để sản xuất đường cũng tăng từ 44,6% của vụ trước lên 48,8% trong vụ này.
Bên cạnh đó, việc tăng cường sử dụng ngô để sản xuất nhiên liệu cũng khiến sản lượng ethanol đạt mức kỷ lục với 6,26 tỷ lít, tăng 41% so với niên vụ trước. Lượng ethanol từ ngô đã chiếm gần 20% tổng sản lượng ethanol.
Tính riêng trong nửa cuối tháng 3/2024, khu vực Trung Nam của Brazil đã ép 5,04 triệu tấn mía, tăng 6,5% so với cùng thời điểm năm 2023. Sản lượng đường đạt 183.000 tấn, tăng 9% còn sản lượng ethanol đạt 528 triệu lít, tăng 37,4%.
Dưới đây là chi tiết báo cáo mùa vụ của UNICA (mía và đường tính bằng triệu tấn, ethanol tính bằng tỷ lít, tổng lượng đường có thể thu hồi – TRS tính bằng kg/tấn):

 

2022/23

2023/24

% thay đổi

Sản lượng mía

548

654

19,29

Sản lượng đường

33,75

42,42

25,70

Sản lượng ethanol

28,92

33,59

16,16

TRS (kg/tấn)

140

139

-1,10

Tỷ trọng mía sử dụng sản xuất đường

44,6%

48,8%

 

Nguồn: Vinanet/VITIC/Reuters