Mặt hàng

ĐVT

Hôm nay

So với hôm qua (%)

So với tuần trước (%)

So với 1 tháng trước(%)

So với 1 năm trước (%)

Dầu WTI

USD/thùng

84,71

0,93

3,79

8,38

5,32

Dầu Brent

USD/thùng

88,43

0,85

3,23

7,70

4,08

Xăng

USD/gallon

2,73

0,74

1,87

6,15

-0,80

Khí gas

USD/MMBtu

1,84

0,55

3,12

-11,06

-12,07

 

 

Nguồn: Vinanet/VITIC/Trading Economics