Hiện tỷ giá mua Euro tại các ngân hàng Thương mại được khảo sát dao động trong khoảng 25.044 – 25.370 VND/Euro, còn tỷ giá bán ra trong phạm vi từ 25.970 – 26.444 VND/Euro.
Trong đó, Ngân hàng Đông Á là ngân hàng vừa có giá mua Euro cao nhất vừa có giá bán Euro thấp nhất so với các ngân hàng khác.
Theo khảo sát tại 6 ngân hàng Thương mại lớn, thì ở chiều mua vào có 3 ngân hàng tăng giá và 3 ngân hàng giảm giá so với cuối tuần qua và ở chiều bán ra có 2 ngân hàng tăng giá và 4 ngân hàng giảm giá.
Ngân hàng Vietcombank giảm 44,81 đồng giá mua và giảm 47,33 đồng giá bán xuống mức 25.044 – 26.419 VND/Euro. Ngân hàng Techcombank giảm 1 đồng giá mua nhưng tăng 190 đồng giá bán lên mức 25.092 – 26.427 VND/Euro. Ngân hàng VPBank tăng 63 đồng giá mua nhưng giảm 89 đồng giá bán xuống mức 25.131 - 26.262 VND/Euro.
Ngân hàng Á Châu tăng 84 đồng chiều mua nhưng giảm 19 đồng bán ra xuống mức 25.350 – 25.986 VND/Euro.
Tỷ giá Euro hôm nay trên thị trường tự do ở mức 25.694 – 25.794 VND/EUR, giảm 6 đồng cả giá mua và giá bán so với cuối tuần qua.
Trên thị trường quốc tế, đồng euro giao dịch ở mức 1,0567 USD/EUR, giảm 0,0284% so với giá đóng cửa gần nhất.

 

Tỷ giá Euro ngày 02/10/2023

ĐVT: VND/EUR

Tỷ giá Euro ngày 02/10/2023 có xu hướng giảm

Tỷ giá ngoại tệ ngày 02/10/2023

                                                                                             ĐVT: VND

 

Nguồn: Vinanet/VITIC