Hiện tỷ giá mua Euro tại các ngân hàng Thương mại được khảo sát dao động trong khoảng 26.653 – 27.125 VND/Euro, còn tỷ giá bán ra trong phạm vi từ 27.779 – 28.190 VND/Euro.
Trong đó, Ngân hàng Sacombank có giá mua Euro cao nhất và Ngân hàng HSBC có giá bán Euro thấp nhất so với các ngân hàng khác.
Theo khảo sát tại 10 ngân hàng Thương mại lớn, thì ở chiều mua vào có 6 ngân hàng tăng giá và 4 ngân hàng giảm giá so với hôm qua và ở chiều bán ra có 6 ngân hàng tăng giá và 3 ngân hàng giảm giá và 1 ngân hàng giữ nguyên.
Ngân hàng Seabank giảm 30 đồng cả giá mua và giá bán xuống mức 26.935 – 28.065 VND/Euro. Ngân hàng MB tăng 55 đồng giá mua và tăng 66 đồng giá bán lên mức 26.754 – 28.165 VND/Euro. Ngân hàng VPBank tăng 20 đồng giá mua và tăng 26 đồng giá bán lên mức 26.779 - 27.951 VND/Euro. Ngân hàng Á Châu giảm 54 đồng giá mua nhưng tăng 55 đồng giá bán lên mức 26.831– 27.863 VND/Euro.
Giá Euro tự do niêm yết ở mức mua vào 27.550 đồng/USD (giảm 3 đồng so với hôm qua) và bán ra 27.660 đồng/USD (giảm 3 đồng).

 

Tỷ giá Euro ngày 11/6/2024

ĐVT: VND/EUR

Tỷ giá Euro ngày 11/6/2024 tăng giảm không đồng nhất giữa các ngân hàng

Tỷ giá ngoại tệ ngày 11/6/2024

ĐVT: VND

 

Nguồn: Vinanet/VITIC