Hiện tỷ giá mua Euro tại các ngân hàng Thương mại được khảo sát dao động trong khoảng 26.411 – 26.709 VND/Euro, còn tỷ giá bán ra trong phạm vi từ 27.495 – 27.915 VND/Euro.
Trong đó, Ngân hàng Sacombank có giá mua Euro cao nhất và ngân hàng Á Châu có giá bán Euro thấp nhất so với các ngân hàng khác.
Theo khảo sát tại 6 ngân hàng Thương mại lớn, thì ở chiều mua vào có 5 ngân hàng tăng giá và 1 ngân hàng giữ nguyên so với cuối tuần qua; ở chiều bán ra có 3 ngân hàng tăng giá và 2 ngân hàng giảm giá và 1 ngân hàng giữ nguyên.
Ngân hàng Seabank tăng 168 đồng giá mua và tăng 199 đồng giá bán lên mức 26.709 – 27.839 VND/Euro. Ngân hàng MB tăng 74 đồng giá mua và tăng 480 đồng giá bán lên mức 26.542 – 27.915 VND/Euro. Ngân hàng VPBank tăng 325 đồng giá mua nhưng giảm 74 đồng giá bán xuống mức 26.562 - 27.663 VND/Euro. Ngân hàng Á Châu giữ nguyên cả giá mua và giá bán ở mức 26.689 – 27.495 VND/Euro.
Tỷ giá Euro hôm nay trên thị trường tự do ở mức 27.140,16 VND/EUR.

 

Tỷ giá Euro ngày 22/4/2024

ĐVT: VND/EUR

Tỷ giá Euro ngày 22/4/2024 trong xu hướng tăng

Tỷ giá ngoại tệ ngày 22/4/2024

ĐVT: VND

 

Nguồn: Vinanet/VITIC