Tỷ giá USD

Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức: 23.166 VND/USD (tăng 14 đồng so với hôm qua). Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN ở mức 23.125 - 23.811 VND/USD (mua vào - bán ra), giữ nguyên giá mua vào nhưng tăng 14 đồng giá bán.

Giá USD thị trường tự do niêm yết ở mức 23.780 – 23.830 đồng/USD (mua vào - bán ra), giá mua và giá bán cùng tăng 10 đồng so với hôm qua.

Tỷ giá USD ngày 05/03/2021

ĐVT: VND/USD

Tỷ giá Euro

Trên thị trường tự do, giá Euro mua - bán ở mức 28.350 – 28.450 VND/EUR, giảm 150 đồng cả giá mua và giá bán so với hôm  qua.

Trên thị trường quốc tế, đồng euro giao dịch ở mức 1,1963 USD/EUR, giảm 0,05% so với hôm qua. 

Tỷ giá Euro ngày 05/03/2021

ĐVT: VND/EUR

Tỷ giá ngoại tệ khác

Bảng so sánh tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay cập nhật lúc 11h30 có 1 ngoại tệ tăng giá, 15 ngoại tệ giảm giá mua vào. Chiều tỷ giá bán ra có 4 ngoại tệ tăng giá và 20 ngoại tệ giảm giá.

Tỷ giá ngoại tệ 05/03/2021

ĐVT: đồng

Nguồn: VITIC