Tỷ giá USD

Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức: 23.185 VND/USD (tăng 19 đồng so với cuối tuần qua). Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN ở mức 23.125 - 23.831 VND/USD (mua vào - bán ra), giữ nguyên giá mua vào nhưng tăng 20 đồng giá bán.

Giá USD thị trường tự do niêm yết ở mức 23.800 – 23.880 đồng/USD (mua vào - bán ra), giá mua giảm 30 đồng nhưng giá bán giữ nguyên so với cuối tuần qua.

Tỷ giá USD ngày 08/03/2021

ĐVT: VND/USD

Tỷ giá Euro

Trên thị trường tự do, giá Euro mua - bán ở mức 28.250 – 28.350 VND/EUR, không đổi  cả giá mua và giá bán so với cuối tuần qua.

Trên thị trường quốc tế, đồng euro giao dịch ở mức 1,1903 USD/EUR, giảm 0,1% so với cuối tuần qua. 

Tỷ giá Euro ngày 08/03/2021

ĐVT: VND/EUR

Tỷ giá ngoại tệ khác

Bảng so sánh tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay cập nhật lúc 11h30 có 10 ngoại tệ tăng giá, 5 ngoại tệ giảm giá mua vào. Chiều tỷ giá bán ra có 12 ngoại tệ tăng giá và 10 ngoại tệ giảm giá.

Tỷ giá ngoại tệ 08/03/2021

ĐVT: đồng

Nguồn: VITIC