Theo công ty dịch vụ năng lượng Baker Hughes, các công ty đã bổ sung 3 giàn khoan dầu trong tuần tính tới ngày 24/1, đưa tổng số giàn khoan lên 676 giàn. Trong cùng tuần một năm trước có 862 giàn khoan hoạt động.
Số giàn khoan dầu, một chỉ số sớm của sản lượng tương lai đã giảm trong năm 2019 sau khi tăng trong năm 2018 khi các công ty thăm dò và khai thác độc lập (E&P) cắt giảm chi tiêu cho việc khoan mới bởi các cổ đông tìm kiếm thu nhập tốt hơn trong môi trường giá dầu thấp.
Các giàn khoan dầu tăng lần đầu tiên trong tháng 12/2019 sau 12 tháng sụt giảm liên tiếp và tăng 2 tuần trong tháng 1/2020, khiến một số nhà đầu tư đặt câu hỏi liệu các công ty có nghiêm túc cắt giảm số giàn khoan trong năm nay.
Ngay cả khi số giàn khoan mới giảm hơn 200 giàn hay khoảng 25% trong năm ngoái, sản lượng dầu của Mỹ tiếp tục tăng một phần vì năng suất tăng lên mức kỷ lục tại hầu hết các lưu vực đá phiến lớn.
Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng sản lượng dự kiến chậm lại xuống khoảng 9% trong năm 2020 và 3% trong năm 2021 sau khi tăng 18% trong năm 2018 và 11% trong năm 2019.
Sản lượng dầu và khí đá phiến của Mỹ tại các khu vực đá phiến lớn dự kiến tăng ít nhất một năm trong tháng 2/2019 lên mức kỷ lục.
 

Nguồn: VITIC/Reuters