Trong hai tháng qua, tiêu thụ xăng dầu đang tăng mạnh khi Mỹ nới lỏng hầu hết các biện pháp nghiêm khắc đã áp đặt để kiểm soát sự lây lan của virus corona.
Bằng cách hạn chế sản lượng, các nhà máy lọc dầu đang loại bỏ lượng tồn kho dư thừa tăng lên tại thời điểm đóng cửa nền kinh tế.
Vào tuần trước, tiêu thụ dầu của Mỹ đã khôi phục lên 89% mức độ trung bình tại thời điểm này trong 5 năm trước, tăng từ mức thấp 69% trong tuần đầu tháng 4/2020.
Tổng khối lượng sản phẩm xăng dầu cung cấp cho thị trường trong nước đã tăng lên 18,3 triệu thùng/ngày từ chỉ 13,8 triệu thùng/ngày trong tuần đầu tháng 4/2020.
Nhưng sự phục hồi vẫn không đồng đều, với xăng bị ảnh hưởng nhất bởi yêu cầu ở nhà, đang trở lại nhanh nhất, trong khi nhu cầu dầu diesel vẫn chậm chạp và nhiên liệu bay không có dầu hiệu phục hồi.
Nhu cầu xăng đang tăng tốc khoảng 5% mỗi tuần kể từ đầu tháng 4/2020, theo ước tính hàng tuần của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ. Vào tuần trước đã phục hồi lên 90% mức trung bình của 5 năm trước, tăng chỉ từ 55% trong tháng 4/2020.
Nhu cầu diesel cũng ở mức 90% trung bình trong 5 năm trước, nhưng số liệu đó đại diện cho sự suy yếu và cải thiện hơn từ mức thâp 70% hồi phong tỏa.
Nhiên liệu bay chỉ ở mức 45% trung bình trong 5 năm, vẫn chưa có xu hướng tăng rõ ràng, bền vững với nhiều chuyến bay vẫn bị hủy.
Mặc dù tiêu thụ tăng trở lại, các nhà máy lọc dầu đang tiếp cận chậm hơn, với dầu thô Mỹ đang xử lý thấp hơn 19% mức trung bình 5 năm, chỉ cải thiện nhẹ so với thấp hơn trung bình 25% hồi phong tỏa.
Việc xử lý dầu thô tăng trung bình chưa tới 1% mỗi tuần trong 10 tuần qua, so với sự gia tăng tiêu thụ trung bình hàng tuần 3% của tổng các sản phẩm và 5% với xăng. Tồn kho xăng và thậm chí sản phẩm chưng cất bắt đầu giảm sau khi tăng mạnh trong đợt phong tỏa.
Trong ngắn hạn, tiêu thụ dầu thô có thể bị giảm, nhưng khi tồn kho nhiên liệu bình thường tốc độ lọc dầu thô có thể tăng tốc trong cuối năm nay.
Hạn chế lọc dầu sẽ khiến thị trường dầu thô tái cân bằng khó khăn hơn trong quý 3/2020 nhưng sẽ giúp tăng tốc tái cân bằng trong quý 4 và đặc biệt trong năm 2021.

 

Nguồn: VITIC/Reuters