Theo số liệu của Tổng cục Hải quan Trung Quốc, nước nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới này trong năm 2019 đã nhập khẩu 83,32 triệu tấn dầu thô, tương đương 1,67 triệu thùng/ngày, riêng tháng 12 nhập khẩu 6,99 triệu tấn.
Sau Saudi Arabia, Nga là nhà cung cấp dầu thô lớn thứ 2 cho Trung Quốc. Năm 2019, Trung Quốc đã nhập khẩu từ Nga với khối lượng kỷ lục lên tới 77,64 triệu tấn, tương đương 1,55 triệu thùng/ngày, tăng khoảng 9% so với năm 2018.
Nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc từ Mỹ trong năm 2019 đã giảm gần một nửa xuống còn 6,35 triệu tấn, thấp hơn 48% so với cùng kỳ năm 2018. Nguyên nhân do ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung kéo dài. Để thực hiện một phần thỏa thuận giai đoạn 1 nhằm chấm dứt tranh chấp thương mại Mỹ- Trung kéo dài, Trung Quốc dự kiến sẽ mua ít nhất 52,4 tỷ USD các sản phẩm năng lượng của Mỹ trong hai năm 2019-2020.
Năm 2019 Trung Quốc duy trì một số giao dịch mua dầu của Iran, chủ yếu để đưa vào kho dự trữ của Chính phủ, bất chấp áp lực của Chính phủ Mỹ trong việc xóa sạch xuất khẩu dầu của Tehran. Lượng dầu thô của Trung Quốc nhập khẩu từ Iran trong tháng 12 giảm mạnh khoảng 405.000 tấn, và khối lượng nhập khẩu trong cả năm 2019 chỉ đạt 14,77 triệu tấn, bằng khoảng một nửa lượng nhập khẩu cuả năm 2018.
Để tránh vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ, trong ba tháng liên tiếp Trung Quốc đã dừng hẳn việc nhập khẩu dầu thô từ Venezuela
Chi tiết nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc trong năm 2019
  ( Đơn vị tính: Tấn)

Quốc gia

T12/2019

So với T12/2018 (%)

2019

So với 2018

(%)

Saudi Arabia

6,991

0,3

83,32

46,8

Russia

7,362

4,6

77,64

8,6

Angola

4,745

9,3

47,35

-0,06

Oman

4,158

63,8

33,87

2,9

Iraq

4,714

28,5

51,80

15,0

Iran

0,405

-81,0

14,77

-49,5

Venezuela

--

--

11,39

-31,5

USA

--

--

6,35

-48,3

Malaysia

0,953

-6,1

12,04

35,6

(1Tấn dầu thô=7,3 thùng)

So với

So với

Quốc gia

T12/2019

T12/2018 (%)

2019

2018

(%)

Ả Rập Saudi

6,991

0,3

83,32

46,8

Nga

7,362

4,6

77,64

8,6

Ăng- gô

4,745

9,3

47,35

-0,06

Ô-man

4,158

63,8

33,87

2,9

Irac

4,714

28,5

51,80

15,0

Iran

0,405

-81,0

14,77

-49,5

Venezuela

--

--

11,39

-31,5

Mỹ

--

--

6,35

-48,3

Malaysia

0,953

-6,1

12,04

35,6

      (1Tấn dầu thô=7,3 thùng )

Nguồn: VITIC/Reuters