Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu gạo ra thị trường nước ngoài tăng 3 tháng liên tiếp, tháng 9 tăng 19% về lượng, tăng 20,5% về kim ngạch và tăng 1,3% về giá so với tháng 8/2021. So với tháng 9/2020 cũng tăng mạnh 54,5% về lượng, tăng 50% kim ngạch nhưng giá giảm 2,8%, đạt 593.624 tấn, tương đương 293,15 triệu USD, giá trung bình 493,8 USD/tấn.
Tính chung cả 9 tháng năm 2021 xuất khẩu gạo lại sụt giảm cả khối lượng và kim ngạch so với cùng kỳ năm 2020. Cụ thể, cả nước xuất khẩu 4,57 triệu tấn gạo, thu về gần 2,42 tỷ USD, giá trung bình đạt 529 USD/tấn, giảm 8,3% về khối lượng, giảm 1,2% về kim ngạch nhưng giá tăng 7,8%.
Thị trường Philippines tiêu thụ nhiều nhất các loại gạo xuất khẩu của Việt Nam, với 1,83 triệu tấn, tương đương gần 935,91 triệu USD, giá trung bình 512,6 USD/tấn, tăng nhẹ 0,9% về lượng, tăng 11% về kim ngạch và tăng 10% về giá so với cùng kỳ năm 2020. Riêng tháng 9/2021 xuất khẩu gạo sang thị trường này đạt 283.448 tấn, tương đương 138,16 triệu USD, giá trung bình 487,4 USD/tấn, tăng 3,2% về lượng, tăng 3,5% về kim ngạch và tăng 0,3% về giá so với tháng 8/2021. So với tháng 9/2020 cũng tăng mạnh 206,6% về lượng, tăng 197,3% kim ngạch nhưng giá giảm 3%
Tiếp sau đó là thị trường Trung Quốc tăng rất mạnh 46,7% về lượng, tăng 25,3% về kim ngạch nhưng giảm 14,6% về giá so với cùng kỳ năm 2020, đạt 845.571 tấn, tương đương 423,9 triệu USD, giá trung bình 501 USD/tấn; chiếm 18% trong tổng lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu gạo của cả nước.
Đáng chú ý nhất là xuất khẩu gạo sang thị trường Bờ Biển Ngà trong tháng 9/2021 tăng rất mạnh 2.373% về lượng, tăng 2.337% về kim ngạch so với tháng 8/2021, đạt 18.548 tấn, tương đương 9,83 triệu USD, nhưng tính chung cả 9 tháng năm 2021 xuất khẩu lại sụt giảm 22,2% khối lượng và giảm 12,8% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2020, đạt 281.361 tấn, tương đương 144,22 triệu USD, giá 512,6 USD/tấn; chiếm 6% trong tổng lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu gạo của cả nước.

Xuất khẩu gạo 9 tháng năm 2021

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 12/10/2021 của TCHQ) 

Thị trường xuất khẩu gạo 9 tháng năm 2021

 

Nguồn: Vinanet/VITIC