Sản lượng đường thấp hơn có thể ngăn nhà xuất khẩu đường lớn thứ hai thế giới này cho phép tăng lượng xuất khẩu. Điều này có khả năng hỗ trợ giá đường toàn cầu đồng thời khiến các đối thủ Brazil và Thái lan tăng cường xuất khẩu.
Bang Maharashtra phía tây, chiếm hơn 1/3 sản lượng đường của Ấn Độ, có thể sản xuất 10,7 - 10,8 triệu tấn trong năm tiếp thị 2022/23 (bắt đầu vào ngày 1/10), giảm so với dự báo trước đó là 12,8 triệu tấn.
Các nhà máy đã đóng cửa nhanh chóng, chỉ có một số ít vẫn hoạt động trong tuần đầu tiên của tháng 4 này.
Trước đó, các nhà máy đường ở Maharashtra đã hoạt động cho đến giữa tháng 6 vụ 2021/22 khi họ thu hoạch một vụ mùa kỷ lục. Trong số 210 nhà máy đường bắt đầu hoạt động trong năm nay, 155 nhà máy đã ngừng ép tính đến ngày 26/3.
Maharashtra, thường gây bất ngờ cho thị trường đường toàn cầu với sự thay đổi lớn trong sản xuất, với sản lượng 10,38 triệu tấn đường tính đến ngày 26/3, thấp hơn so với mức 11,6 triệu tấn của năm ngoái trong giai đoạn này.
Trong vụ 2021/22, Maharashtra đã sản xuất kỷ lục 13,7 triệu tấn, cao hơn ước tính ban đầu là 11,2 triệu và cho phép New Delhi xuất khẩu kỷ lục 11,2 triệu tấn.
Ấn Độ cho phép các nhà máy chỉ xuất khẩu 6,1 triệu tấn trong niên vụ hiện tại trong đợt đầu tiên. Ngành này kỳ vọng chính phủ sẽ cho phép xuất khẩu thêm khoảng 2 triệu tấn trong đợt thứ hai.
Ấn Độ chủ yếu xuất khẩu đường sang Indonesia, Bangladesh, Malaysia, Sudan, Somalia và UAE.

Nguồn: Vinanet/VITIC/Reuters