Diễn biến giá phân bón MAP năm 2020 - 2022

Giá phân bón tiếp tục tăng nhẹ vào tuần thứ 3 của tháng 4/2022. Giá bán lẻ trung bình phân bón MAP tăng 6%, đạt trung bình 1.079 USD/tấn, cao nhất từ trước đến nay, trước đó vào tuần đầu của tháng 11/2008 cũng đạt mức giá này.
Giá phân bón UAN32 cũng tăng hơn 5%, lên 730 USD/tấn (mức cao nhất từ trước đến nay).
Sáu loại phân bón còn lại có giá tăng nhẹ so với tháng trước và đều đạt mức cao nhất từ trước đến nay như: DAP giá trung bình 1.050 USD/tấn, kali 879 USD/tấn, urê 1.012 USD/tấn, phân bón 10-34-0 là 906 USD/tấn, anhydrous 1.534 USD/tấn và UAN28 giá 631 USD/tấn.
Tính theo lb, giá urê trung bình ở mức 1,1 USD/lb; Anhydrous 0,94 USD/lb; UAN28 1,13 USD/lb; UAN32 1,14 USD/lb.
Theo Dow Jones, công ty sản xuất máy móc nông nghiệp John Deere có thể gặp khó khăn trong năm tới vì giá phân bón tăng và các chi phí đầu vào khác có thể ảnh hưởng đến nhu cầu mua thiết bị máy móc. Dự báo, nông dân sẽ thu được lợi nhuận cao trong năm 2023, nhưng các khoản đầu tư lớn về máy móc dường như đang giảm dần.
Theo Bank of America, giá phân bón tăng cao có thể do chi phi đầu tư thiết bị mới, hầu hết các loại phân bón tiếp tục tăng so với năm trước. Giá phân bón 10-34-0 tăng 48%, MAP tăng 54%, DAP tăng 68%, UAN28 tăng 81%, UAN32 tăng 87%, urê tăng 99%, kali tăng 103% và Anhydrous tăng 117%.

Nguồn: Vinanet/VITIC/dtnpf.com