Kết quả đó có được là bởi ngành gạo Philippines sử dụng những giống lúa năng suất cao, mặc dù diện tích trồng lúa giảm.
USDA-FAS dự báo sản lượng gạo xay xát của quốc gia này sẽ tăng 100.000 tấn trong năm nay dù diện tích trồng lúa giảm 500.000 ha. Trong khi đó, USDA-FAS đã nâng dự báo về tiêu thụ gạo của nước này thêm 100.000 tấn "do dân số gia tăng và mức tiêu thụ thường tăng trong năm bầu cử."
 

Nguồn: VITIC / business.inquirer.net